สถิติอุบัติเหตุจราจร 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (พื้นที่กรุงเทพมหานคร)

  • จำนวนผู้บาดเจ็บ
  • จำนวนผู้เสียชีวิต

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น.
หมายเหตุ : ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากโรงพยาบาลพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 97 โรงพยาบาล
และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิอาสาหนองจอก มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร
ข้อมูลเพิ่มเติม วันที่ 10 เมษายน 64 มีผู้บาดเจ็บเพิ่ม 1 ราย
ข้อมูลเพิ่มเติม วันที่ 12 เมษายน 64 มีผู้บาดเจ็บเพิ่ม 3 ราย admit เพิ่ม 1 ราย
ข้อมูลเพิ่มเติม วันที่ 13 เมษายน 64 มีผู้บาดเจ็บเพิ่ม -1 ราย admit เพิ่ม -1 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย
ข้อมูลเพิ่มเติม วันที่ 14 เมษายน 64 มีผู้บาดเจ็บเพิ่ม 3 ราย admit เพิ่ม 1 ราย
ข้อมูลเพิ่มเติม วันที่ 15 เมษายน 64 มีผู้บาดเจ็บเพิ่ม 18 ราย admit เพิ่ม 6 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม/อบรม

ลิงค์ด่วน

e-Learning

สอบภาคความรู้พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning

สอบขึ้นทะเบียนบุคลากร

สอบขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนผู้ป่วยฉุกเฉิน

เชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนข้อมูลเพื่อความสะดวกในการรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์เอราวัณ

รายงานข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

รายงานข้อมูล 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63

รายงานข้อมูลเหตุสาธารณภัย

โรงพยาบาลสามารถรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากเหตุสาธารณภัยผ่านระบบ BEMS

ปฏิทินกิจกรรม

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

  • 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2564  อบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMT-B) รุ่นที่ 1
  • 11 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2564
  • 15 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2564
  • 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564  อบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMT-B) รุ่นที่ 2
  • 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564  อบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMT-B) รุ่นที่ 3

รู้จักศูนย์เอราวัณ

ศูนย์เอราวัณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ สั่งการ และให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน