สถิติอุบัติเหตุจราจร 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 (พื้นที่กรุงเทพมหานคร)

  • จำนวนผู้บาดเจ็บ
  • จำนวนผู้เสียชีวิต

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.
หมายเหตุ : ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากโรงพยาบาลพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 105 โรงพยาบาล
และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิอาสาหนองจอก มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม/อบรม

ลิงค์ด่วน

e-Learning

สอบภาคความรู้พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning

สอบขึ้นทะเบียนบุคลากร

สอบขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนผู้ป่วยฉุกเฉิน

เชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนข้อมูลเพื่อความสะดวกในการรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์เอราวัณ

รายงานข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

รายงานข้อมูล 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.64 – 4 ม.ค.65

รายงานข้อมูลเหตุสาธารณภัย

โรงพยาบาลสามารถรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากเหตุสาธารณภัยผ่านระบบ BEMS

ปฏิทินกิจกรรม

เดือนมิถุนายน 2565

  • 9 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
  • 7 – 30 มิถุนายน 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง 
  • 20 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
  • 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

รู้จักศูนย์เอราวัณ

ศูนย์เอราวัณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ สั่งการ และให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน