ข่าวประชาสัมพันธ์

ศบฉ. ร่วมประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัย หมายเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565

**Erawan News** ศูนย์เอราวัณร่วมประชุมเตรียมการถวายความ…

ศบฉ. ร่วมประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัย หมายเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล 12 พ.ค. 2565 และพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลวิสาขบูชา 14 – 15 พ.ค. 2565

**Erawan News** ศูนย์เอราวัณร่วมประชุมเตรียมการถวายความ…

ศูนย์เอราวัณร่วมประชุมพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมการถวายความปลอดภัย หมายเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565

**Erawan News** ศูนย์เอราวัณร่วมประชุมพร้อมสำรวจพื้นที่…

ศบฉ. ร่วมประชุมพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมการถวายความปลอดภัย หมายเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565

**Erawan News** ศูนย์เอราวัณร่วมประชุมพร้อมสำรวจพื้นที่…