สถานที่ตั้ง

ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนย์เอราวัณ)

เลขที่ 514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

สายด่วน :  1669

โทรศัพท์ :  0-2220-7570

โทรสาร :  0-2223-9684

เว็บไซต์ :  www.bangkokems.bankok.go.th

Facebook :  ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์

Instagram : @Bangkokems

twitter : #ศูนย์เอราวัณ

ติดต่อสอบถาม